Schoolbestuur

7 Noord-Limburgse gemeenten (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt) vormen samen met de Kunstacademie Noord-Limburg een 'interlokale vereniging' met het oog op het organiseren van kunstopleidingen in Noord-Limburg.
De gemeenten geven het mandaat aan de Kunstacademie Noord-Limburg om als inrichtende macht op te treden.

De Kunstacademie Noord-Limburg is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. De kunstacademie volgt alle reglementeringen betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs.

Het bestuur van de Kunstacademie Noord-Limburg bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.


De raad van bestuur wordt gevormd door:

  • Lucien D'Joos, voorzitter
  • Fryderyk Sevens, ondervoorzitter
  • Bart Paredis, penningmeester
  • Monique Kelchtermans, secretaris
  • Mathieu Soors
  • Tony Vaessen
  • Rik Hoogmartens
  • Bénédicte Haven
  • Philipp Baeken, coördinerend directeur kunstacademie-Noord-Limburg
  • Karl Meermans, stafmedewerker kunstacademie Noord-Limburg

Daarnaast zetelen ook diverse subcommissies zoals een bouwcommissie, een tuchtcollege en een personeelscommissie.

De statuten van de Kunstacademie Noord-Limburg vind je hier.

Documenten (PDF)