Schoolbestuur

7 Noord-Limburgse gemeenten (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt) vormen samen met de Kunstacademie Noord-Limburg een 'interlokale vereniging' met het oog op het organiseren van kunstopleidingen in Noord-Limburg.
De gemeenten geven het mandaat aan de Kunstacademie Noord-Limburg  om als inrichtende macht op te treden.

De Kunstacademie Noord-Limburg is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. De kunstacademie volgt alle reglementeringen betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs.

Het bestuur van de Kunstacademie Noord-Limburg bestaat uit een algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Lucien D'Joos, voorzitter
 • Fryderyk Sevens, ondervoorzitter 
 • Bart Paredis, penningmeester 
 • Tony Linmans, secretaris
 • Karl Meermans, stafmedewerker
 • Diederik Celis, algemeen directeur en directeur Podiumkunsten
 • Michel Wellens, directeur Beeldende en Audiovisuele Kunsten

De raad van bestuur wordt gevormd door:

 • Lucien D'Joos, voorzitter
 • Fryderyk Sevens, ondervoorzitter
 • Bart Paredis, penningmeester
 • Tony Linmans, secretaris
 • Monique Kelchtermans
 • Mathieu Soors
 • Tony Vaessen
 • Rik Hoogmartens
 • Theo Peeten
 • Bénédicte Haven
 • Diederik Celis, algemeen directeur en directeur Podiumkunsten
 • Michel Wellens, directeur Beeldende en Audiovisuele Kunsten
 • Karl Meermans, stafmedewerker kunstacademie Noord-Limburg

Er zijn ook subcommissies zoals een bouwcommissie, een tuchtcollege en een personeelscommissie.

De statuten van de Kunstacademie Noord-Limburg vind je hier.

Documenten (PDF)