Hedendaagse dans derde graad

In de derde graad (3 jaar) heb je de competenties van de tweede graad reeds verworven. Je volgt 3 uur per week les en je kan je dansopleiding nu zelf vormgeven door een keuze te maken uit de 3 opties. Door onze competentiegerichte leeromgeving hebben de leraren je al op weg geholpen om een gepaste keuze te maken.

Optie hedendaagse dans:  

Hedendaagse dans is een dansstijl waarin je leert om een eigen, persoonlijke ‘bewegingstaal’ te ontwikkelen. Improvisatie, grondwerk, moderne danstechnieken en partnerwerk zullen onderdeel zijn van de les. Samen met docente Katrijn Driesen ontdek je hoe je met jouw lichaam kan uitdrukken wat je voelt. 

  • 1e jaar: 1,5u hedendaagse dans, 1u dansatelier (jazz, modern, improvisatie…)
  • 2e jaar: 1,5u hedendaagse dans, 1u dansatelier (jazz, modern, improvisatie…)
  • 3e jaar: 1,5u hedendaagse dans, 1u dansatelier (jazz, modern, improvisatie…)