Instrument

Getalenteerde muzikanten (*) krijgen de kans om zich verder te volmaken in deze specialisatiecursus.

Zij volgen wekelijks:

1 uur instrument

1 uur keuzevak:

 

(*) Om toegelaten te worden tot de optie specialisatie wordt verwacht dat de leerlingen:
- een stevige instrumentaal-technische beheersing hebben;
- een relatief moeilijk repertorium kunnen verwerken;
- een uitgesproken eigenheid tonen in hun vertolking;
- zelfstandig en podiumvast zijn. 

- Leerlingen 4.3 krijgen al dan niet de toelating tijdens hun orgelpuntconcert (in overleg tussen externe jury, directie en leraar) voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.
- Leerlingen 3.3 krijgen de toelating tijdens hun toonzaalconcert OF na auditie einde augustus voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.
- Leerlingen 4.1 of 4.2 krijgen de toelating na auditie einde augustus voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.