Instrument

Getalenteerde muzikanten (*) krijgen de kans om zich verder te volmaken in deze specialisatiecursus.

Zij volgen wekelijks:

1 uur instrument

1 uur keuzevak:

 

(*) - Leerlingen 4.3 krijgen al dan niet de toelating tijdens hun orgelpuntconcert (in overleg tussen externe jury directie + leraar) voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.
- Leerlingen 3.3 krijgen de toelating tijdens hun toonzaalconcert OF na auditie einde augustus voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.
- Leerlingen 4.1 of 4.2 krijgen de toelating na auditie einde augustus voorafgaandelijk aan het schooljaar waarin ze willen specialiseren.