Verdieping Notenleer

Leerlingen die eventueel verder wensen te studeren aan een conservatorium (of musicologie willen studeren) kunnen zich ter voorbereiding op deze studies specialiseren in de ‘notenleer’. 

Leerlingen die een extra uitdaging zoeken bij hun muzikale opleiding zijn ook welkom.

Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Gehoorvorming: 
 •             - ritmisch dictee in alle regelmatige maatsoorten
              - herkennen en benoemen van melodische en harmonische intervallen
              - foutenanalyse, ritmisch en melodisch
              - harmonisch dictee: drieklanken in grondligging en omkeringen
              - tonaal melodisch dictee: een– en tweestemmig, ... 

  • Leesvaardigheid:
  •             - studie van ritmen in regelmatige en onregelmatige maatsoorten
               - a capella toontreffen
               - studie van de verschillende sleutels (sol, fa en ut-sleutels)
               - trefoefeningen in solfèges in tonale en posttonale toonsystemen, ... 

   • Algemene muziekleer:
   •             - overzicht van de fundamentele theoretische begrippen
                - praktische oefeningen, ...

    - Deze specialisatierichting kan ofwel gelijktijdig mét ofwel na de vierde graad gevolgd worden.
    - De minimumleeftijd is 15 jaar.
    - Lessen vinden plaats op woensdagnamiddag van 13:30 tot 14:30 in het KANL-gebouw (Toekomstlaan 9 te Neerpelt) 
    - Leraar is Peter Testelmans.
    - Wie meer informatie wil, mag P. Testelmans contacteren via: p.testelmans@kanl.be