Historiek

Het oudste document dat zich in het archief van de school bevindt, is een nota van acht bladzijden met als datum 9 juni 1953. De nota is van de hand van de stichter-initiatiefnemer Gilbert Seresia en bevat de samenvatting van de gesprekken over de nood aan kunstonderwijs in Noord-Limburg en de middelen die daarvoor nodig zijn. 

In het voorwoord van deze tekst noemt hij de leemte aan kunstonderwijs des te meer onverantwoord daar de Kempenaar bekend is voor zijn artistieke aanleg. Ook voor de vrijetijdsbesteding, de culturele verheffing van ons volk en de bloei van onze culturele organisaties is zo een onderwijs noodzakelijk, aldus de tekst.

De belangrijkste gebeurtenissen binnen de Kunstacademie Noord-Limburg verneem je via het onderstaand PDF-document:

Documenten (PDF)