Verkennend onderzoek Vlaamse onderwijsinspectie

Verkennend onderzoek Vlaamse onderwijsinspectie

Onder normale omstandigheden zou de Kunstacademie Noord-Limburg (Podiumkunsten) vlak na de Paasvakantie tijdens het vorige schooljaar een externe doorlichting gekregen hebben van de Vlaamse onderwijsinspectie.

De coronacrisis stak daar een stokje voor.

Op 1 en 2 oktober vond wél een zogenaamd verkennend onderzoek plaats door diezelfde inspectie. Dat verkennend onderzoek werd voorafgegaan door een online bevraging van leerlingen, ouders, personeel en directie.

Of de eerder geplande doorlichting toch nog binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, is op het moment van deze publicatie nog onduidelijk.

Het definitieve verslag Podiumkunsten van de inspectie vind je hier.