Experimenteren met kunst …

Experimenteren met kunst …"Greenyard", "De Trap" en "Schusoamona" waren de titels van de performances die in het kader van het LEK (Laboratorium voor Experimentele Kunst) in de Kunstacademie van Neerpelt uitgevoerd werden op zondag 26 mei om 20:00 uur. 

In de eerste performance lieten kinderen uit de basisschool van Ellikom zich al 'schilderend' intuïtief leiden door live-electronics en pianoklanken: zo gaven zij gelijktijdig met de muziek uiting aan hun gevoelens bij 'Greenyard'. 

Daarna werd het publiek uitgenodigd om actief deel te nemen aan een klankexperiment in de trappenhal van de Kunstacademie Noord-Limburg in Neerpelt.. Elke 'klankopdracht' leidde tot een chaotische totaliteit. Of was die chaos misschien juist een verklanking van een mooie "éénheid"? 

Net als de verfrommelingen in 'schusoamona' die ons deden afvragen of het perfecte beeld (Mona Lisa), de mooie woorden en de pianoklanken ons enkel iets vertellen over het 'schone' in het door ons zelf ontwikkelde kader ... 

Ontwikkelaars van de concepten en performers waren: Marleen Vandyck, Tijl Degroote, Chris Dendas, Liene Cardinaels, Jason Debruyne, Gien Dendas, Imme Gijsels, Lieke Jame, Sien Moons, Winne Thaens, Brecht Van Duffel , Ina Herps, Adriënne Van Papendrecht, Pierrot Goven, Ann-Marie Beks, An Melis en Zjuul Devens.