Compositiewedstrijd accordeon

Compositiewedstrijd accordeon Ter info voor de componisten onder jullie…
VerDi keurmerk voor accordeon L4Ook in 2010-2011 wordt de compositiewedstrijd VerDi Keurmerk ingericht!  Dit jaar viel de keuze op een werk voor accordeon op het niveau van het minimumleerplan Lagere Graad 4 van het Deeltijds Kunstonderwijs.  De maximale duur van het werk bedraagt 91 seconden.  Het ingezonden werk mag niet uitgegeven zijn, het mag echter wel reeds uitgevoerd zijn.  Er is geen beperking inzake leeftijd of nationaliteit van de componist.  De communicatie met de wedstrijdorganisatie gebeurt in het Nederlands.  De inzending dient vergezeld te zijn van een akkoordverklaring om het werk in geval van bekroning te laten aanbieden op de website van het VerDi-componistenforum.  Het staat de kandidaten vrij bij de partituur een digitale drager te voegen met een pdf-bestand, audiobestand of structureel bestand (Finale, Sibelius, Midi…), evenwel zonder enige verwijzing naar de identiteit van de componist.  De inzendingen worden ingewacht uiterlijk 3 januari 2011 (postdatum) met de vermelding op het volgende adres: Muziekacademie Sint-Pieters-Woluwe – Keurmerk VerDi – H. Vandermaelenstraat 61 – 1150 Brussel


Wedstrijdreglement VerDi Keurmerk 2011:

1. De werken worden in de vorm van een duidelijk leesbare partituur in tweevoud onder gesloten omslag naamloos ingestuurd, voorzien van een kenspreuk .

2. In een bijgevoegde omslag, voorzien van dezelfde kenspreuk, worden de identiteit, geboortedatum en adres van de componist medegedeeld alsook de schriftelijke akkoordverklaring .

3. De ingestuurde partituren worden, na de toekenning van het keurmerk , niet terug bezorgd aan de componisten.

4. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de wedstrijd.

5. VerDi kan het keurmerk aan meer dan een werk toekennen.

6. Aan de laureaat of laureaten wordt de VerDi-keurmerk-trofee plechtig uitgereikt onder de vorm van een uniek kunstwerk.

7. Niet-afgehaalde prijzen worden achteraf niet uitgereikt.

8. VerDi verbindt zich er toe het bekroonde werk voor te stellen aan het werkveld via  uitvoering op de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs en het werk te promoten als plichtwerk voor de bedoelde graad.

9. De bekendmaking van de uitslag en de overhandiging van de trofee gaat door op vrijdag 25 februari 2011.

10. De inzending dient vergezeld te zijn van een akkoordverklaring om
  • het werk in geval van bekroning te laten aanbieden op de website van het VerDi-componistenforum, dat  het werk nog niet werd bekroond of gepubliceerd.
  • in geval van nominatie, afstand te doen van de reproductierechten en ze over te dragen aan VerDi-Keurmerk.
  • in geval van nominatie of bekroning van de compositie, aan VerDi-(keurmerk-) de toelating te verlenen tot uitvoering, opname, uitgave en verspreiding van de compositie. De auteursrechten blijven eigendom van de componist(e).


Meer informatie :
  • SAMW   Beveren  03/775 35 79
  • Academie Tongeren (muziek.woord.dans)  012/23 70 38
  • SAMW   Izegem  051/30 34 35
  • GMA Sint-Pieters-Woluwe  02/773 18 55
  • SAMW Tielt  051/40 23 18
  • Website van het VerDi-componistenforum