Algemene info theater

Toneelspelen, poëzie vertolken, je uitspraak verbeteren of op een podium staan om je daar expressief uit te leven: het kan allemaal... 

 

JONGEREN

Vanaf 8 jaar of het derde leerjaar basisschool.

Een volledige theateropleiding duurt 10 jaar en wordt opgedeeld in drie graden:


VOLWASSENEN

Onder het begrip volwassene verstaan we de persoon die het vorige schooljaar niet ingeschreven was in de academie en 15 jaar of ouder is op 31 december van het lopende schooljaar.

De opleiding duurt 6 jaar en wordt opgedeeld in twee graden: