Kortingen en vermindering van inschrijvingsgeld

Onderstaande kortingen worden automatisch verrekend bij de online inschrijving op voorwaarde dat de ingeschrevenen jonger zijn dan 18 jaar.

 •  wanneer meerdere gezinsleden (gedomicilieerd op hetzelfde adres) zich inschrijven in de academie of een andere DKO-instelling, dan betaalt enkel de eerst ingeschrevene het volledige inschrijvingsgeld: alle volgende gezinsleden krijgen € 23 korting.
 • wanneer eenzelfde leerling meerdere studierichtingen volgt in een DKO-instelling betaalt hij/zij enkel voor de eerste studierichting het volledige inschrijvingsgeld. Voor alle volgende studierichtingen krijgt hij/zij € 23 korting. (Opgelet podiumkunsten en beeldende kunsten zijn twee academies, de korting wordt nadien terugbetaald via overschrijving)
     

Onderstaande kortingen worden achteraf toegekend mits binnenlevering van attest voor 01 oktober op het secretariaat:
- ben je jonger dan 18 jaar: € 23 korting mits één van de onderstaande voorwaarden:
- ben je 25 jaar of ouder: € 178 korting mits één van de onderstaande voorwaarden:

 • de leerling is een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is ten laste van een werkloze (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is een schoolverlater in wachttijd (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is als niet-werkende ingeschreven als werkzoekende (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling geniet het  bestaansminimum (attest OCMW);
 • de leerling is ten laste van een niet-werkende werkzoekende (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is ten laste van een persoon die het bestaansminimum geniet (attest OCMW);
 • de leerling is gehandicapt of ten minste voor 66 % arbeidsongeschikt (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be of telefoon 0800-98799);
 • de leerling heeft recht op een tegemoetkoming als mindervalide (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be  of telefoon 0800-98799);
 • de leerling is een jongere is uit de bijzondere jeugdzorg of erkend politieke vluchteling (attest van de bevoegde instantie);
 • de leerling is ten laste van een gehandicapte/ ten minste 66 % arbeidsongeschikt persoon (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be of telefoon 0800-98799);
 • de leerling is ten laste van een persoon met recht op een tegemoetkoming als mindervalide;
 • de leerling is ten laste van een persoon uit de bijzondere jeugdzorg/ erkend politiek vluchteling (attest van de bevoegde instantie).