Schoolreglement

Het schoolreglement regelt een aantal belangrijke aspecten van de relatie leerling-school en bevat afspraken en informatie.

Het volledige schoolreglement vind je in onderstaand PDF-document.

Documenten (PDF)