Schoolbestuur

8 Noord-Limburgse gemeenten (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer) vormen samen met de Kunstacademie Noord-Limburg een 'interlokale vereniging' met het oog op het organiseren van kunstopleidingen in Noord-Limburg.
De gemeenten geven het mandaat aan de Kunstacademie Noord-Limburg  om als inrichtende macht op te treden.

De Kunstacademie Noord-Limburg is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. De kunstacademie volgt alle reglementeringen betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs.

Het bestuur van de Kunstacademie Noord-Limburg bestaat uit een algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Jaak Hoeben, voorzitter
  • Yvo Vanlessen, ondervoorzitter
  • Lucien D'Joos, ondervoorzitter
  • Bart Paredis, penningmeester 
  • Tony Linmans, secretaris
  • Karl Meermans, stafmedewerker
  • Diederik Celis, algemeen directeur en directeur Podiumkunsten
  • Michel Wellens, directeur Beeldende Kunst

Er zijn ook subcommissies zoals een bouwcommissie, een tuchtcollege en een personeelscommissie.

De statuten van de Kunstacademie Noord-Limburg vind je hier.

Documenten (PDF)