Kunstinzicht

Geen voorkennis nodig! 
(3 jaar) 3 Lesuren van 50 minuten per week.

In deze lessen leer je kunstwerken analyseren en nadenken over kunst en 
kunstopvattingen. Je krijgt inzicht in kunststromingen en je leert kunstenaars
kennen. Naast beeldende kunst kunnen muziek, dans, architectuur, literatuur en
film aan bod komen.
Deze opleiding omvat ook studiereizen naar belangrijke musea of interessante
exposities.