Muziek Derde Graad

In de derde graad kan je starten wanneer je de competenties van de tweede graad verworven hebt en bovendien minimaal 12 jaar bent.
De derde graad duurt 3 jaar. 
Je volgt wekelijks 3 uur les en kan kiezen uit de onderstaande mogelijkheden.
Door onze competentiegerichte leeromgeving hebben de leraren je al op weg geholpen om een gepaste keuze te maken.

OPTIE KLASSIEK  

      - 1 uur instrument;
      - 1 uur groepsmusiceren  OF 1 uur begeleidingspraktijk (piano-accordeon-orgel-klavecimbel-klavier) OF 1 uur
        alternatieve leercontext (musiceren in een vereniging);
      - 1 uur keuze uit:
            - groepsmusiceren (in de academie);
            - muzikale ontdekkingen jongeren (inhoudelijke mix wordt gemaakt van culturele en muzikale kennis,
              aanbod in iedere gemeente, klik hier voor meer uitleg);
            - muzikale ontdekkingen volwassenen (aangeboden in modules);
            - Instrumentles in groep (groepsles per 10 leerlingen);
            - Improvisatie.


OPTIE JAZZ-POP-ROCK

 Eerste jaar van de derde graad

      - 1 uur instrument;
      - 1 uur groepsmusiceren;
      - 1 uur muzikale vorming jazz-pop-rock (inhoudelijke mix wordt gemaakt van culturele en muzikale kennis).

Tweede en derde jaar van de derde graad

      - 1 uur instrument;
      - 1 uur groepsmusiceren;
      - keuze uit;
                  - muzikale vorming jazz-pop-rock
                  - groepsmusiceren
                  - improvisatie jazz-pop-rock

OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN

      - 1 uur muziek schrijven (klik hier voor meer uitleg);
      - 1 uur keuze uit:
            - muzikale ontdekkingen jongeren (inhoudelijke mix wordt gemaakt van culturele en muzikale kennis,
              aangeboden in iedere gemeente, klik hier voor meer uitleg);
            - muzikale ontdekkingen volwassenen (aangeboden in modules). 
            - instrumentles in groep (groepsles per 10 leerlingen);
            - improvisatie
      - 1 uur keuze uit:
            - instrument;
            - muziek schrijven.

OPTIE MUSICAL/ MUZIEKTHEATER

      - 1 uur musical/ muziektheater-zang;
      - 1 uur musical/ muziektheater-dans;
      - 1 uur musical/ muziektheater-drama.
      - 1 uur atelier: musical/muziektheater

 

Groepsmusiceren
De laatste week van augustus zullen alle leerlingen van de derde en vierde graad het lesrooster voor het vak groepsmusiceren per brief ontvangen.

Alternatieve leercontext
Het vak groepsmusiceren kan op uitdrukkelijke vraag van de leerling in een zogenaamde "alternatieve leercontext" gevolgd worden: wanneer je als leerling van de academie ook lid bent van een muziekvereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je dat lidmaatschap in aanmerking laten komen voor het "groepsmusiceren". 
Je vraagt als leerling hiervoor toelating via het formulier dat je hieronder kan terugvinden. Opgelet : ook de betrokken vereniging moet een overeenkomst met de academie ondertekenen. Informeer ernaar bij je vereniging! 
Toetsingsinstrument: klik hier 

Afsprakenkader: klik hier