Muziekleer als voorbereiding op hogere studies

Muziekleer als voorbereiding op hogere studies

Muziekleerlingen die in de toekomst hoger muziekonderwijs ambiëren, bijv. aan een conservatorium of aan het Lemmensinstituut, kunnen hiervoor aan de Kunstacademie Noord-Limburg de perfecte voorbereiding krijgen.

Vanaf de vierde graad muziek hebben leerlingen de mogelijkheid om naast de reguliere muziekstudie ook de kortlopende studierichting ‘Muziekleer’ te volgen.

Enkele aspecten die aan bod komen tijdens de lessen muziekleer zijn:


Gehoorvorming:

 • ritmisch dictee in alle regelmatige maatsoorten 
 • herkennen en benoemen van melodische en harmonische intervallen 
 • foutenanalyse, ritmisch en melodisch 
 • harmonisch dictee: drieklanken in grondligging en omkeringen 
 • tonaal melodisch dictee: een– en tweestemmig, ... 

 

Leesvaardigheid:

 • studie van ritmen in regelmatige en onregelmatige maatsoorten 
 • a capella toontreffen 
 • studie van de verschillende sleutels (sol, fa en ut-sleutels) 
 • trefoefeningen in solfèges in tonale en posttonale toonsystemen, ... 

 

Algemene muziekleer:

 • overzicht van de fundamentele theoretische begrippen 
 • praktische oefeningen, ... 


De lessen muziekleer worden gegeven door docent Peter Testelmans. Wie meer informatie wil, mag hem contacteren via: p.testelmans@kanl.be