Muziek Vierde Graad

Je kan starten in de vierde graad wanneer je de competenties van de derde graad verworven hebt.
De opleiding in de vierde graad duurt 3 jaar. Je volgt wekelijks 2 uur les.
Je kan in de vierde graad afstuderen als

  • vertolkend muzikant klassiek
  • creërend muzikant klassiek
  • vertolkend muzikant jazz & pop 
  • creërend muzikant jazz & pop
  • dirigent instrumentale muziek

Volg de vierdegraadswijzer om een juiste keuze te kunnen maken. 

Vierdegraadswijzer Nieuw
De uurroosters van de vakken muzikale ontdekkingen, groepsmusiceren, begeleidingspraktijk, verdieping instrument, ... voor het schooljaar 2020-2021 vind je via de 'Derdegraadswijzer' (klik hierboven) of via de 'uurroosters' (klik hier).

Voor gebruik van de 'derdegraadswijzer' via Apple-software: onderstaande instelling aan te passen:
- bij macOS Safari 
In Safari -> Voorkeuren en bij de tab Privacy het hokje 'Gevolgd worden door websites - Voorkom volgen door gekoppelde sites’ afvinken.
- bij iOS Safari 
Instellingen -> Safari -> Voorkom volgen  uitschakelen.

 

Door een continue dialoog tussen leraar en leerling ontstaat steeds een traject op maat van de leerling.