1stejaars in Beeld: ARTWORK in PROGRESS

26
DinsdagOKTOBER 23 DECEMBER
De eerstejaars tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstatelier en voortgezet kunstatelier tonen hun 'artwork in progress'. Verwacht u  aan een zeldzame, fascinerende inkijk  in het creatieve leerproces. Deze tentoonstelling is te bezichtigen op donderdag en vrijdag tussen 10u00 en 15u00 (niet in de herfstvakantie) of na afspraak: 011 80 87 10.

De eerstejaars tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, kunstatelier en voortgezet kunstatelier tonen hun 'artwork in progress'. Verwacht u aan een zeldzame, fascinerende inkijk in het creatieve leerproces. Deze tentoonstelling is te bezichtigen op donderdag en vrijdag tussen 10u00 en 15u00 (niet in de herfstvakantie) of na afspraak: 011 80 87 10.