Theater Vierde Graad

In de vierde graad (3 jaar) heb je de competenties van de derde graad reeds verworven. Je volgt in deze vierde graad twee uur per week les.


De artistieke competenties worden in dialoog tussen leraar en leerling verder geconcretiseerd. Zo ontstaan er trajecten op maat van de leerlingen waarbij je kan kiezen voor 'Spreek- en Verteltheater' ofwel 'Theatermaker'

Spreek- en verteltheater (2 uur)


      * Theater maken 1 lesuur
      * Spreken en presenteren 1 lesuur

 

Theatermaker (2 uur)


      * Theater maken 2 lesuren