Samenspel

Vanaf de middelbare graad musiceer je ook samen met andere muzikanten. Dat gebeurt tijdens de les Samenspel. Binnen de Kunstacademie Noord-Limburg zijn er veel verschillende vormen van samenspel mogelijk: piano vierhandig, strijkersensemble, gitaarorkest, flute-choir, harmonieorkest, saxofoonensemble of diverse groepjes kamermuziek.

De lestijd bedraagt 1 uur per week met uitzondering van het harmonieorkest dat 2 uur repeteert.

Als instrumentist kan je er ook voor kiezen om in het koor te zingen als alternatief voor de les samenspel.
Is 'zang' je instrument, dan zing je sowieso in het koor.