Algemene Muziektheorie

De cursus Algemene Muziektheorie (afgekort: AMT) wil je wegwijs maken in de traditionele harmonieleer (dit is de akkoordenleer). Maar de cursus is meer dan dat: er gaat ook aandacht uit naar de manier waarop muziek gecomponeerd wordt. Dat gebeurt door analyses van bestaande composities.

De creativiteit wordt gestimuleerd door het uitwerken van vrije opdrachten en door het zélf schrijven van muziek.


In die zin is deze cursus een pril begin dat later kan leiden tot écht componeren.

De benaming AMT is dus wat misleidend. Het gaat hier niet om een louter theoretisch vak. Al schrijvend leer je immers over de verschillende toonsystemen en pas je de regels in de praktijk toe.