Kunst maakt het verschil!

Kunst maakt het verschil!

Al meer dan 25 jaar zamelen de leerlingen en leraren beeldende kunsten van de Kunstacademie Noord-Limburg geld in voor Maranghada in India.

Het begon met een Foster Parents project, opgezet door collega Hugo Mondelaers. Hijzelf ‘adopteerde’ een meisje: Veronica Tuti. Een tweede meisje, Mariam Hans, werd geadopteerd door de klas van Hugo. De leerlingen verkochten jaar na jaar een zelfgemaakte kunstkalender voor hun adoptiedochter.

Meisjes uit de zeer arme regio's in India hebben niet altijd de mogelijkheid om te studeren en aan een toekomst te bouwen. Een goede opleiding kan de cyclus van armoede, mensenhandel en kinderarbeid doorbreken.  

Ondertussen zijn Mariam en Veronica volwassen geworden en hebben ze beiden een diploma. Het dorp blijft echter arm en de kansen van de kinderen beperkt. Onderwijs voor meisjes is nog steeds niet vanzelfsprekend. De zusters Ursulinen van Tildonk, die de hulp aan het dorp coördineren namen contact met me (Dominik Martin) op. Ze vroegen of we voortaan de meisjesschool en het internaat in het dorp wilden ondersteunen. Mede met deze steun is dit meisjesinternaat ondertussen gegroeid en zijn er steeds meer bedden en betere voorzieningen.

In 2013 beschreef zuster Julia George in een dankbrief aan onze academie de situatie in Maranghada heel duidelijk:

“Maranghada ligt in het Khunti-district. Dit gebied wordt gedomineerd door de Munda-stam, één van de stammen van Jharkhand en tevens de minst ontwikkelde stam. De meeste van onze studenten zijn de eerste  generatie om naar school te gaan. Ze leren Hindi te spreken op school. Omdat ouders ongeschoold zijn, motiveren ze de kinderen niet om te studeren. In plaats daarvan moeten de kinderen meehelpen met kleine winst door taken te doen zoals het weiden van het vee, huishoudelijk werk doen, werken in de tuin of op het veld, enz. 
Gebrek aan opleiding en werkgeoriënteerde vaardigheden zijn een echte hindernis voor hun vooruitgang. Elk gezin heeft een klein stuk grond om te verbouwen. De producten zijn echter niet voldoende om een ??gezin van 5 te onderhouden. Tijdens de magere maanden migreren de ouders naar andere staten op zoek naar werk. Kinderen worden dan thuis alleen gelaten. Ze worden blootgesteld aan sociaal kwaad, zoals het verhandelen van minderjarige meisjes, kinderarbeid en kindermishandeling. De meisjes voelen zich aangetrokken tot de glamour van de metropolen en er zijn agenten die zich bezighouden met het verhandelen van deze onschuldige meisjes. Veel ouders of familieleden moedigen deze handel ook aan vanwege de armoede. Alleen een goede opleiding en werkgerichte vaardigheden kunnen de cyclus van armoede, mensenhandel en kinderarbeid doorbreken. In de school wordt hen Hindi, Engels, Wiskunde en sociale wetenschappen onderwezen. Bovendien hebben ze co-curriculaire activiteiten. Deze kinderen krijgen weinig ondersteuning thuis, ze zijn erg weinig gemotiveerd. We maken ouders en leerlingen bewust van het belang van opvoeding.”

Op het internaat kunnen meisjes degelijk onderwijs genieten en dromen van een toekomst. Wat wij erg bijzonder vinden is dat Mariam ondertussen zelf ook les geeft aan de Maranghada school. Reden te meer om dit project te blijven steunen.

Kalenders zijn de laatste jaren wat minder populair. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe mogelijkheden, met telkens één belangrijk uitgangspunt: het moet ontstaan vanuit het engagement en de creativiteit  van de leerlingen, zodat ze met kunst een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld.  

Postkaarten, de Niko-tas, kunstveilingen, cupcakes en zelfgemaakte cadeautjes passeerden ondertussen de revue, en de ideeën zijn nog niet op. Op de aankomende ‘Dag van de Academies’ verkopen we creatieve confituur en later dit jaar volgt een groot raamtekenproject. 

We zijn blij en trots dat wij met onze kunst een verschil kunnen maken voor het meisjesinternaat in Maranghada. Wij zijn vastberaden om ons te blijven inzetten voor deze school om zo haar toekomst en die van de kinderen te kunnen garanderen.

Opbrengsten, foto’s en dankbrieven worden steeds in de school uitgehangen en kan je ook terugvinden op de website. ‘Dag van de Academies’

Dankjewel voor je bijdrage!

Dominik Martin,
Docent tekenkunst & beeldatelier, Coördinator van de acties voor Maranghada