Lerarententoonstelling toont dialoog

Lerarententoonstelling toont dialoogOverpelt

Het is ondertussen een mooie traditie die om de twee jaar de leerkrachten, de interimarissen en zelfs enkele ex-leerkrachten van onze academie samenbrengt in een tweejaarlijkse lerarententoonstelling. We kunnen deze editie genieten van de kunstwerken van Igor Verpoorten, Mieke Reymen, Liesbeth Spruyt, Marijke Rondelez, Jan Cox, Leen Gys, Dominik Martin, Sus Pellens, Herman Vandelaer, Franklin Naus, Stijn Lauwers, Evelyne Loos, Liene Bouwen en Michel Wellens.

De combinatie “leerkracht” en “kunstenaar” ligt helemaal niet voor de hand, maar kan wel een meerwaarde betekenen. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij zich aanpassen in een uitgetekende organisatiestructuur van het onderwijs. Van kunstenaars wordt verwacht dat zij een eigen visie hebben, eigen drijfveren, eigen inzichten en af en toe buiten de lijntjes kleuren. De combinatie maakt dat ze niet werken in termen van afzonderlijke vaardigheden en afgebakende competenties. Alles wordt tegelijkertijd nagestreefd en alles wordt door hen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is ook de rijkdom van een “leerkracht-kunstenaar”. Wat maakt dat ze in hun eigen flow een didactiek brengen zonder een vooraf uitgeschreven verloop-plan, maar door te “dialogeren” in plaats van te “dirigeren”, open staan voor elke kruisbestuiving, bezieling en verwondering. Dit versterkt de eigenheid van hun leerlingen. Ze creëren een ruimte waarin de leerling zichzelf kan zijn.


En dat is ook wat we hier te zien krijgen. Elke leerkracht-kunstenaar is in dialoog met zichzelf. Zo zie je bijvoorbeeld dat Michel Wellens nog zit te worstelen om de lijnen uit te tekenen, terwijl bijvoorbeeld Herman Vandelaer zich alleen nog maar in bedwang moet houden om zijn vrije doelgerichte lijnen binnen zijn blad te houden. Zo zie je bijvoorbeeld dat Dominik Martin  kleine werkjes maakt met grote verhalen en dat Stijn Lauwers zijn klein verhaal opsluit in een grote geborgenheid. En ga zo maar door.


Maar anderzijds is deze lerarententoonstelling ook een dialoog “tussen” de verschillende leraar-kunstenaars van onze academie. Werken van de ene, kwamen tussen de werken van de andere terecht, zodanig dat het geheel nu veel meer is geworden dan al de afzonderlijke kunstwerken. Er ontstaan verrassende combinaties die zowel het verschil als de overeenkomsten extra benadrukken, en zo elkaar gaan versterken. Ga op “tocht” met het werk van Franklin Naus en ervaar de tentoonstelling op jouw manier nog tot 28 oktober in CC Palethe.

CC Palethe, Jeugdlaan 1, Overpelt. Open tijdens kantooruren en voorstellingen.
Kunstacademie Noord-Limburg, www.kanl.be