Nieuwe Kunstacademie in Lommel geopend!

Nieuwe Kunstacademie in Lommel geopend!Lommel

De nieuwe Kunstacademie in Lommel is helemaal klaar en werd feestelijk geopend op de eerste dag van het schooljaar, 1 september 2018. 

“Vanaf 1 september kunnen de ruim 1.300 Lommelse studenten van de academie én de cursisten van Ateliers voor Overdag terecht op één centrale plek voor een opleiding beeldende kunsten, muziek, dans of theater,” zegt een trotse burgemeester Peter Vanvelthoven. 

“Eerder verhuisden al de afdeling Beeldende Kunsten en de leerlingen Dans van de Kunstacademie Lommel naar het gerenoveerde vroegere Hoevezavel. Nu is het plaatje compleet en vinden alle  afdelingen onderdak in de Jan Davidlaan, samen met de Ateliers voor Overdag. De nieuwbouw is goed voor een uitbreiding van bijna 900 m² bovenop de bestaande 1.500 m². Ze omvat onder andere lokalen voor muziek, theater en dans.”

Jan Das en Patrick Thijs van Mint Architecten in Lommel zorgden samen met hun medewerkers voor het ontwerp. Functionaliteit, moderne architectuur en het maximaal benutten van de beschikbare ruimten waren daarbij belangrijke uitgangspunten. Het resultaat mag gezien worden. “De renovatie is een mooi voorbeeld van een zinvolle herbestemming voor een bestaand gebouw”, zegt Patrick Thijs. “Door het bestaande gebouw grotendeels te behouden, op te waarderen en te combineren met een nieuwbouwgedeelte krijg je een hedendaagse Kunstacademie.” Voor het nieuwe gedeelte koos Mint Architecten voor een strakke, eenvoudige vormgeving. Op die manier krijgt de Kunstacademie - zelfs met behoud van een groot gedeelte van de bestaande gebouwen -  een volledig nieuw aanzicht en een eigen identiteit.

De start van de nieuwe Kunstacademie valt zowat samen met het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs. “Daar komen wel wat nieuwigheden bij kijken,” zegt Diederik Celis, directeur van de Kunstacademie. “De ‘oude’ structuur van lagere, middelbare en hogere graad maakt plaats voor een traject van 1ste, 2de, 3de en 4de graad. Nieuw is dat de academie vanaf nu de deuren openzet voor 6- en 7-jarigen voor alle domeinen. Kinderen kunnen daardoor al vanaf heel jonge leeftijd proeven van muziek, theater, dans, beeldende kunsten of een mix van kunsten.” 

“In de tweede graad kunnen kinderen van 8 jaar of ouder in september meteen starten met een instrument of zang, ook al hebben ze de eerste graad niet gevolgd. Bovendien hoeven zij dus niet – zoals vroeger het geval was – eerst een jaar notenleer te volgen. In de 3de graad starten we met danslessen 'urban’, naast hedendaagse en klassieke dans. Gloednieuw is de richting 'musical/ muziektheater' waar leerlingen les krijgen in muziek, dans en theater om zo tot een heuse eigen productie te kunnen komen.”

Ook cursisten zonder enige voorkennis van muziek kunnen voortaan terecht aan de kunstacademie in de wekelijkse luistercursus 'muziekschatten'. Hier maakt de muziekliefhebber kennis met boeiende thema's uit de schatkamer van de klassieke muziek. 

De nieuwe Kunstacademie moet het culturele leven in Lommel een positieve boost en extra impuls geven. Uit de leerlingencijfers blijkt dat de participatiegraad van kunstonderwijs in Lommel lager ligt dan het Vlaamse en het Noord-Limburgse gemiddelde. Het aantal inschrijvingen gebaseerd op het aantal inwoners ligt in onze stad voor de domeinen muziek en theater verhoudingsgewijs lager  dan in de andere gemeenten.

“Eén van de belangrijkste redenen is wellicht het gebrek aan een duidelijke centrale aanwezigheid in de stad Lommel,” zegt schepen van onderwijs en cultuur Kris Verduyckt, “maar ook de uitgestrektheid van het werkgebied van de Kunstacademie Noord-Limburg. Leerlingen moesten zich soms naar een naburige aangesloten gemeente verplaatsen om een cursus te volgen en dat is te ver. Vandaar de nood aan een Kunstacademie in Lommel. Een betere zichtbaarheid van het kunstonderwijs met een eigen gebouw dat prominent aanwezig is, moet meer mensen stimuleren om een kunstopleiding te volgen.” 

Foto's door Jean Vandijck