Promoclowns op stap in Lommel

Promoclowns op stap in LommelNaar goede traditie verdeelde de Kunstacademie Noord-Limburg in de eerste week van september brochures uit via de vele basisscholen van Noord-Limburg. In sommige scholen gebeurt dat digitaal, in andere gaat het boekje mee naar huis in de boekentas. In de mate van het mogelijke komen leraren van de Kunstacademie zelfs persoonlijk in de klas om kinderen warm te maken voor een kunstopleiding.

Zo kregen kinderen van het eerste en derde leerjaar Lommel-West en Werkplaatsen, XCL Wegwijs, de Boudewijnschool en de Speling kleurrijk bezoek van circusdirecteur Karla en clowns Wendy en Caroline. Dolle pret voor alle betrokkenen!